புறங்கூறாமை (Purangooraamai)

பால்: அறத்துப்பால் (Araththuppaal) - Virtue

இயல்: இல்லறவியல் (Illaraviyal) - Domestic Virtue

அதிகாரம்: 19. புறங்கூறாமை (Purangooraamai) - Not Backbiting
புறங்கூறாமை (Purangooraamai) புறங்கூறாமை (Purangooraamai) Reviewed by Dinu DK on September 02, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.