சூது (Soodhu)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: நட்பியல் (Natpiyal) - Friendship

அதிகாரம்: 94. சூது (Soodhu) - Gambling
சூது (Soodhu) சூது (Soodhu) Reviewed by Dinu DK on September 04, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.