தவம் (Thavam)

பால்: அறத்துப்பால் (Araththuppaal) - Virtue

இயல்: துறவறவியல் (Thuravaraviyal) - Ascetic Virtue

அதிகாரம்: 27. தவம் (Thavam) - Penance
தவம் (Thavam) தவம் (Thavam) Reviewed by Dinu DK on September 02, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.