தீவினையச்சம் (Theevinaiyachcham)

பால்: அறத்துப்பால் (Araththuppaal) - Virtue

இயல்: இல்லறவியல் (Illaraviyal) - Domestic Virtue

அதிகாரம்: 21. தீவினையச்சம் (Theevinaiyachcham) - Dread of Evil Deeds
தீவினையச்சம் (Theevinaiyachcham) தீவினையச்சம் (Theevinaiyachcham) Reviewed by Dinu DK on September 02, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.