தெரிந்து தெளிதல் (Therindhudhelidhal)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: அரசியல் (Arasiyal) - Royalty

அதிகாரம்: 51. தெரிந்து தெளிதல் (Therindhudhelidhal) - Selection and Confidence
தெரிந்து தெளிதல் (Therindhudhelidhal) தெரிந்து தெளிதல் (Therindhudhelidhal) Reviewed by Dinu DK on September 03, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.