உழவு (Uzhavu)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: குடியியல் (Kudiyiyal) - Miscellaneous

அதிகாரம்: 104. உழவு (Uzhavu) - Farming
உழவு (Uzhavu) உழவு (Uzhavu) Reviewed by Dinu DK on September 04, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.