வெஃகாமை (Veqkaamai)

பால்: அறத்துப்பால் (Araththuppaal) - Virtue

இயல்: இல்லறவியல் (Illaraviyal) - Domestic Virtue

அதிகாரம்: 18. வெஃகாமை (Veqkaamai) - Not Coveting
வெஃகாமை (Veqkaamai) வெஃகாமை (Veqkaamai) Reviewed by Dinu DK on September 02, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.