வினைத்திட்பம் (Vinaiththitpam)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: அமைச்சியல் (Amaichiyal) - Minister of State

அதிகாரம்: 67. வினைத்திட்பம் (Vinaiththitpam) - Power in Action
வினைத்திட்பம் (Vinaiththitpam) வினைத்திட்பம் (Vinaiththitpam) Reviewed by Dinu DK on September 03, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.