கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் | Keduppathooum Kettaarkkuch Chaarvaaimat

015. Keduppathooum Kettaarkkuch Chaarvaaimat (கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற்)

குறள்: #015

பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) - Virtue

இயல்: பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) - Introduction

அதிகாரம்: வான் சிறப்பு (Vaan Sirappu) - The Excellence of Rain

குறள்:
கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் றாங்கே
எடுப்பதூஉம் எல்லாம் மழை.

Kural in Tanglish:
Keduppathooum Kettaarkkuch Chaarvaaimat Itrankhey
Edupathooum Ellam Mazhai. 

விளக்கம்:
பெய்யாமல் மக்களைக் கெடுக்க வல்லதும் மழை; அவ்வாறு கெட்டவர்குத் துணையாக அமைந்து அவர்களை வாழ வைக்க வல்லதும் மழையே.

Translation in English:
'Tis rain works all: it ruin spreads, then timely aid supplies;
As, in the happy days before, it bids the ruined rise.

Meaning:
Rain by its absence ruins men; and by its existence restores them to fortune.
கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் | Keduppathooum Kettaarkkuch Chaarvaaimat கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் | Keduppathooum Kettaarkkuch Chaarvaaimat Reviewed by Dinu DK on June 11, 2013 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.