உரனென்னும் தோட்டியான் ஓரைந்தும் | Uranennum Thottiyaan Oraindhum

24. Uranennum Thottiyaan Oraindhum (உரனென்னும் தோட்டியான் ஓரைந்தும்)

குறள் #24

பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue

இயல்: பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction

அதிகாரம்: நீத்தார் பெருமை (Neeththaar Perumai) - The Greatness of Ascetics

குறள்:
உரனென்னும் தோட்டியான் ஓரைந்தும் காப்பான்
வரனென்னும் வைப்பிற்கோர் வித்தது.

Kural in Tanglish:
Irumai Vagaitherindhu Eenduaram Kaappaan
Varennanum Vaipirrkoor Vithathu.

விளக்கம்:
அறிவு என்னும் அங்குசத்தால் ஐம்புலன்களாகிய ஐந்து யானைகளையும் அடக்கி ஆள்பவனே, மேலானதாகிய முத்தியை அடைவதற்கு ஏற்றவனாவான்.

Translation in English:
He, who with firmness, curb the five restrains,
Is seed for soil of yonder happy plains.

Meaning:
He who guides his five senses by the hook of wisdom will be a seed in the world of heaven.
உரனென்னும் தோட்டியான் ஓரைந்தும் | Uranennum Thottiyaan Oraindhum உரனென்னும் தோட்டியான் ஓரைந்தும் | Uranennum Thottiyaan Oraindhum Reviewed by Dinu DK on June 21, 2013 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.