ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் | Eendra Pozhuthin Perithuvakkum

69. ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் (Eendra Pozhuthin Perithuvakku)

குறள்: #69

பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) - Virtue

இயல்: இல்லறவியல் (Illaraviyal) - Domestic Virtue

அதிகாரம்: மக்கட்பேறு (Makkatperu) - The obtaining of Sons

குறள்:
ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன்மகனைச்
சான்றோன் எனக்கேட்ட தாய்.

Kural in Tanglish:
Eendra Pozhudhin Peridhuvakkum Thanmakanaich
Chaandron Enakketta Thaai.

விளக்கம்:
தன் மகனைப் பிறர் 'அறிவொழுக்கங்களில் சிறந்தவன்' என்று சொல்லக் கேட்ட தாய், அவனைப் பெற்றபொழுது அடைந்த மகிழ்ச்சியை விட மிக்க மகிழ்ச்சி அடைவாள்.

Translation in English:
When mother hears him named 'fulfill'd of wisdom's lore,'
Far greater joy she feels, than when her son she bore.

Meaning:
The mother who hears her son called "a wise man" will rejoice more than she did at his birth.

ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் | Eendra Pozhuthin Perithuvakkum ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் | Eendra Pozhuthin Perithuvakkum Reviewed by Dinu DK on September 08, 2013 Rating: 5

6 comments:

Powered by Blogger.