அறைபறை அன்னர் கயவர்தாம் | Araiparai Annar Kayavardhaam

குறள்: #1076

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: குடியியல் (Kudiyiyal) - Miscellaneous

அதிகாரம்: கயமை (Kayamai) - Baseness

குறள்:
அறைபறை அன்னர் கயவர்தாம் கேட்ட
மறைபிறர்க்கு உய்த்துரைக்க லான்.

Kural in Tanglish:
Araiparai Annar Kayavardhaam Ketta
Maraipirarkku Uyththuraikka Laan

விளக்கம்:
கயவர், தாம் கேட்டறிந்த மறைப்பொருளைப் பிறர்க்கு வலிய கொண்டுபோய்ச் சொல்லுவதலால், அறையப்படும் பறை போன்றவர்.

Translation in English:
The base are like the beaten drum; for, when they hear
The sound the secret out in every neighbour's ear.

Explanation:
The base are like a drum that is beaten, for they unburden to others the secrets they have heard

அறைபறை அன்னர் கயவர்தாம் | Araiparai Annar Kayavardhaam அறைபறை அன்னர் கயவர்தாம் | Araiparai Annar Kayavardhaam Reviewed by Dinu DK on August 24, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.