இரக்க இரத்தக்கார்க் காணின் | Irakka Iraththakkaark Kaanin

குறள்: #1051

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: குடியியல் (Kudiyiyal) - Miscellaneous

அதிகாரம்: இரவு (Iravu) - Mendicancy

குறள்:
இரக்க இரத்தக்கார்க் காணின் கரப்பின்
அவர்பழி தம்பழி அன்று.

Kural in Tanglish:
Irakka Iraththakkaark Kaanin Karappin
Avarpazhi Thampazhi Andru

விளக்கம்:
இரந்து கேட்க தக்கவரைக் கண்டால் அவனிடம் இரக்க வேண்டும், அவர் இல்லை என்று ஒளிப்பாரானால் அது அவர்க்கு பழி, தமக்கு பழி அன்று.

Translation in English:
When those you find from whom 'tis meet to ask,- for aid apply;
Theirs is the sin, not yours, if they the gift deny.

Explanation:
If you meet with those that may be begged of, you may beg; (but) if they withhold (their gift) it is their blame and not yours

இரக்க இரத்தக்கார்க் காணின் | Irakka Iraththakkaark Kaanin இரக்க இரத்தக்கார்க் காணின் | Irakka Iraththakkaark Kaanin Reviewed by Dinu DK on August 24, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.