அகர முதல எழுத்தெல்லாம் | Agara Mudhala Ezhuththellaam

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் (Agara Mudhala Ezhuththellaam)


குறள் #1 

பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) - Virtue 

இயல்: பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) - Introduction

அதிகாரம்: கடவுள் வாழ்த்து (Kadavul Vaazhththu) The Praise of God

குறள்: 
அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு. 

Kural in Tanglish:
Agara mudhala ezhuthellam aadhi
bhagavan mudhatre ulagu.

விளக்கம்:  
எழுத்துக்கள் எல்லாம் அகரம் என்னும் ஒலி எழுத்தை முதலாகக் கொண்டுள்ளன. அது போல, உலகத்தில் உள்ள உயிர்கள் எல்லாம் ஆதியாகிய கடவுளை முதலாகக் கொண்டுள்ளன.

English Translation: 
A, as its first of letters, every speech maintains;
The "Primal Deity" is first through all the world's domains.

Meaning: As the letter A is the first of all letters, so the eternal God is first in the world.
அகர முதல எழுத்தெல்லாம் | Agara Mudhala Ezhuththellaam அகர முதல எழுத்தெல்லாம் | Agara Mudhala Ezhuththellaam Reviewed by Dinu DK on May 31, 2013 Rating: 5

1 comment:

Powered by Blogger.