கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல் | Katrathanaal Aaya Payanenkol

கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல் (Katrathanaal Aaya Payanenkol)

குறள்: #2

பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue

இயல்: பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction

அதிகாரம்: கடவுள் வாழ்த்து (Kadavul Vaazhththu) - The Praise of God

குறள்:
கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல் வாலறிவன்
நற்றாள் தொழாஅர் எனின்.

Kural in Tamil:
Kattradhanaal aaya payanenkol vaalarivan
nattraal thozha ar enin.

விளக்கம்:
தூய அறிவுடைய கடவுளின் நல்ல திருவடிகளைத் தொழாதவருக்கு, கற்ற கல்வியினால் உண்டாகும் பயன் யாது? ஒன்றும் இல்லை.

English Translation:
No fruit have men of all their studied lore,
Save they the 'Purely Wise One's' feet adore. 

Meaning:
What Profit have those derived from learning, who worship not the good feet of Him who is possessed of pure knowledge?
கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல் | Katrathanaal Aaya Payanenkol கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல் | Katrathanaal Aaya Payanenkol Reviewed by Dinu DK on May 31, 2013 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.