இருள்சேர் இருவினையும் சேரா | Irulser Iruvinaiyum Seraa

5. இருள்சேர் இருவினையும் சேரா (Irulser Iruvinaiyum Seraa)

குறள்: #05

பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue

இயல்: பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction

அதிகாரம்: கடவுள் வாழ்த்து (Kadavul Vaazhththu) - The Praise of God

குறள்:
இருள்சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன்
பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு.

Kural in Tanglish:
Irulser Iruvinaiyum Seraa Iraivan
Porulser Puzhalpurindhaar Maattu.

விளக்கம்:
கடவுளின் உண்மையான புகழை விரும்பி நினைப்பவரை அறியாமையால் வரும் நல்வினை, தீவினை ஆகிய இருவினைகளும் வந்து சேரமாட்டா.

Translation in English:
The men, who on the 'King's' true praised delight to dwell,
Affects not them the fruit of deeds done ill or well.

Meaning:
The two-fold deeds that spring from darkness shall not adhere to those who delight in the true praise of God.
இருள்சேர் இருவினையும் சேரா | Irulser Iruvinaiyum Seraa இருள்சேர் இருவினையும் சேரா | Irulser Iruvinaiyum Seraa Reviewed by Dinu DK on June 02, 2013 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.