பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் | Porivaayil Aindhaviththaan Poitheer

6. பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் (Porivaayil Aindhaviththaan Poitheer)

குறள்: #06

பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue

இயல்: பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction

அதிகாரம்: கடவுள் வாழ்த்து (Kadavul Vaazhththu) - The Praise of God

குறள்:
பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க
நெறிநின்றார் நீடுவாழ் வார்.

Kural in Tanglish:
Porivaayil Aindhaviththaan Poitheer Olukka
Nerinindrar Needuvaal vaar.

விளக்கம்:
ஐம்புல ஆசைகளையும் ஒழித்த கடவுளின் ஒழுக்க நெறியில் தவறாது நின்றவர், நீண்டகாலம் நலமுடன் வாழ்வார்.

Translation in English:
Long live they blest, who 've stood in path from falsehood freed;
His, 'Who quenched lusts that from the sense-gates five proceed'.

Meaning:
Those shall long proposer who abide in the faultless way of Him who has destroyed the five desires of the senses.
பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் | Porivaayil Aindhaviththaan Poitheer பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் | Porivaayil Aindhaviththaan Poitheer Reviewed by Dinu DK on June 03, 2013 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.