மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி | Malarmisai Yeginaan Maanadi

3. மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி (Malarmisai Yeginaan Maanadi)

குறள்: #03

பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue

இயல்: பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction

அதிகாரம்: கடவுள் வாழ்த்து (Kadavul Vaazhththu) - The Praise of God

குறள்:
மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார்
நிலமிசை நீடுவாழ் வார்.

Kural in Tanglish:
Malarmisai Yeginaan Maanadi Serndhar
Nilamisai Needuvaal vaar.

விளக்கம்:
அன்பர்களின் நெஞ்சமாகிய தாமரை மலரில் வீற்றிருக்கும் கடவுளின் பெருமை பொருந்திய திருவடிகளை இடைவிடாமல் நினைப்பவர், எல்லா உலகங்களுக்கும் மேலானதாகிய முத்தி உலகில் எப்பொழுதும் வாழ்வார்.

Translation in English: 
His feet, 'Who o'er the full-blown flower hath past,' who gain 
In bliss long time shall dwell above this earthly plain. 

Meaning:
They who are united to the glorious feet of Him, who passes swiftly over the flower of the mind, shall flourish long above all worlds.
மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி | Malarmisai Yeginaan Maanadi மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி | Malarmisai Yeginaan Maanadi Reviewed by Dinu DK on June 02, 2013 Rating: 5

1 comment:

Powered by Blogger.