நெடுங்கடலும் தன்நீர்மை குன்றும் | Nedungkadalum Thanneermai Kundrum

017. Nedungkadalum Thanneermai Kundrum (நெடுங்கடலும் தன்நீர்மை குன்றும்)

குறள்: #17

பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) - Virtue

இயல்: பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) - Introduction

அதிகாரம்: வான் சிறப்பு (Vaan Sirappu) - The Excellence of Rain

குறள்:
நெடுங்கடலும் தன்நீர்மை குன்றும் தடிந்தெழிலி
தான்நல்கா தாகி விடின்.

Kural in Tanglish:
Nedungkadalum Thanneermai Kundrum Thadinthelili
Thaannalkaa Thagi Vidin.

விளக்கம்:
மேகம் கடலில் நீரை முகந்து கொண்டு, மீண்டும் அந்நீரையே மழையாகப் பெய்யவில்லையென்றால், கடலிடத்துள்ள செல்வங்களும் குறையும்.

Translation in English:
If clouds restrain their gifts and grant no rain,
The treasures fail in ocean's wide domain.

Meaning:
Even the wealth of the wide sea will be diminished, if the cloud that has drawn (its waters) up gives them not back again (in rain).
நெடுங்கடலும் தன்நீர்மை குன்றும் | Nedungkadalum Thanneermai Kundrum நெடுங்கடலும் தன்நீர்மை குன்றும் | Nedungkadalum Thanneermai Kundrum Reviewed by Dinu DK on June 11, 2013 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.