சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது | Sirappodu Poosanai Sellaathu

18. Sirappodu Poosanai Sellaathu (சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது)

குறள்: #18

பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) - Virtue

இயல்: பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) - Introduction

அதிகாரம்: வான் சிறப்பு (Vaan Sirappu) - The Excellence of Rain

குறள்:
சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம்
வறக்குமேல் வானோர்க்கும் ஈண்டு.

Kural in Tanglish:
Sirappodu Poosanai Sellaathu Vaanam
Varakkumel Vaanoorkku Eendu.

விளக்கம்:
மழை தவறாது பெய்யவில்லையென்றால், தேவர்களுக்கு இவ்வுலகத்தில் செய்யப்படும் விழாவும் பூசைகளும் நடைபெறா.

Translation in English:
If heaven grow dry, with feast and offering never more,
Will men on earth the heavenly ones adore.

Meaning:
If the heaven dry up, neither yearly festivals, nor daily worship will be offered in this world, to the celestials.
சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது | Sirappodu Poosanai Sellaathu சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது | Sirappodu Poosanai Sellaathu Reviewed by Dinu DK on June 11, 2013 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.