செயற்பால தோரும் அறனே | Seyarpaala Thorum Arane

40. செயற்பால தோரும் அறனே (Seyarpaala Thorum Arane)

குறள்: #40

பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) - Virtue

இயல்: பாயிரம் இயல் (Paayiram Iyal) - Introduction

அதிகாரம்: அரண் வலியுறுத்தல் (Aran Valiyuruththal) - The power of virtue

குறள்:
செயற்பால தோரும் அறனே ஒருவற்கு
உயற்பால தோரும் பழி.

Kural in Tanglish:
Seyarpaala Thorum Arane Oruvarkku
Uyarpaala Thorum Pali.

விளக்கம்:
ஒருவன் செய்ய வேண்டியது அறச்செயலே; அவன் செய்யாமல் தவிர்க்கவேண்டியது பழிச்செயலே.

Translation in English:
'Virtue' sums the things that should be done;
'Vice' sums the things that man should shun.

Meaning:
That is virtue which each ought to do, and that is vice which each should shun.
செயற்பால தோரும் அறனே | Seyarpaala Thorum Arane செயற்பால தோரும் அறனே | Seyarpaala Thorum Arane Reviewed by Dinu DK on July 28, 2013 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.