அரம்போலும் கூர்மைய ரேனும் | Arampolum Koormaiya Renum

குறள்: #997

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: குடியியல் (Kudiyiyal) - Miscellaneous

அதிகாரம்: பண்புடைமை (Panputaimai) - Courtesy

குறள்:
அரம்போலும் கூர்மைய ரேனும் மரம்போல்வர்
மக்கட்பண்பு இல்லா தவர்.

Kural in Tanglish:
Arampolum Koormaiya Renum Marampolvar
Makkatpanpu Illaa Thavar

விளக்கம்:
மக்களுக்கு உரிய பண்பு இல்லாதவர் அரம் போல் கூர்மையான அறிவுடையவரானாலும், ஓரறிவுயிராகிய மரத்தைப் போன்றவரே ஆவர்.

Translation in English:
Though sharp their wit as file, as blocks they must remain,
Whose souls are void of 'courtesy humane'.

Explanation:
He who is destitute of (true) human qualities (only) resembles a tree, though he may possess the sharpness of a file

அரம்போலும் கூர்மைய ரேனும் | Arampolum Koormaiya Renum அரம்போலும் கூர்மைய ரேனும் | Arampolum Koormaiya Renum Reviewed by Dinu DK on August 22, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.