பண்புடையார்ப் பட்டுண்டு உலகம் | Panputaiyaarp Pattuntu Ulakam

குறள்: #996

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: குடியியல் (Kudiyiyal) - Miscellaneous

அதிகாரம்: பண்புடைமை (Panputaimai) - Courtesy

குறள்:
பண்புடையார்ப் பட்டுண்டு உலகம் அதுஇன்றேல்
மண்புக்கு மாய்வது மன்.

Kural in Tanglish:
Panputaiyaarp Pattuntu Ulakam Adhuindrel
Manpukku Maaivadhu Man

விளக்கம்:
பண்பு உடையவரிடத்தில் பொருந்தியிருப்பதால் உலகம் உள்ளதாய் இயங்குகின்றது, அஃது இல்லையானால் மண்ணில் புகுந்து அழிந்து போகும்.

Translation in English:
The world abides; for 'worthy' men its weight sustain.
Were it not so, 'twould fall to dust again.

Explanation:
The (way of the) world subsists by contact with the good; if not, it would bury itself in the earth and perish

பண்புடையார்ப் பட்டுண்டு உலகம் | Panputaiyaarp Pattuntu Ulakam பண்புடையார்ப் பட்டுண்டு உலகம் | Panputaiyaarp Pattuntu Ulakam Reviewed by Dinu DK on August 22, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.