மதியும் மடந்தை முகனும் | Madhiyum Matandhai Mukanum

குறள்: #1116

பால்: காமத்துப்பால் (Kaamaththuppaal) - Love

இயல்: களவியல் (Kalaviyal) - The Pre-marital love

அதிகாரம்: நலம் புனைந்து உரைத்தல் (Nalampunaindhuraiththal) - The Praise of her Beauty

குறள்:
மதியும் மடந்தை முகனும் அறியா
பதியின் கலங்கிய மீன்.

Kural in Tanglish:
Madhiyum Matandhai Mukanum Ariyaa
Padhiyin Kalangiya Meen

விளக்கம்:
விண்மீன்கள் திங்களையும் இவளுடைய முகத்தையும் வேறுபாடு கண்டு அறியமுடியாமல் தம் நிலையில் நிற்காமல் கலங்கித் திரிகின்றன.

Translation in English:
The stars perplexed are rushing wildly from their spheres;
For like another moon this maiden's face appears.

Explanation:
The stars have become confused in their places not being able to distinguish between the moon and the maid's countenance

மதியும் மடந்தை முகனும் | Madhiyum Matandhai Mukanum மதியும் மடந்தை முகனும் | Madhiyum Matandhai Mukanum Reviewed by Dinu DK on August 25, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.