அறுவாய் நிறைந்த அவிர்மத஧ | Aruvaai Niraindha Avirmadhikkup

குறள்: #1117

பால்: காமத்துப்பால் (Kaamaththuppaal) - Love

இயல்: களவியல் (Kalaviyal) - The Pre-marital love

அதிகாரம்: நலம் புனைந்து உரைத்தல் (Nalampunaindhuraiththal) - The Praise of her Beauty

குறள்:
அறுவாய் நிறைந்த அவிர்மத஧ க்குப் போல
மறுவுண்டோ மாதர் முகத்து.

Kural in Tanglish:
Aruvaai Niraindha Avirmadhikkup Pola
Maruvunto Maadhar Mukaththu

விளக்கம்:
குறைந்த இடமெல்லாம் படிப்படியாக நிறைந்து விளங்குகின்ற திங்களிடம் உள்ளது போல் இந்த மாதர் முகத்தில் களங்கம் உண்டோ.இல்லையே.

Translation in English:
In moon, that waxing waning shines, as sports appear,
Are any spots discerned in face of maiden here?

Explanation:
Could there be spots in the face of this maid like those in the bright full moon ?

அறுவாய் நிறைந்த அவிர்மத஧ | Aruvaai Niraindha Avirmadhikkup அறுவாய் நிறைந்த அவிர்மத஧ | Aruvaai Niraindha Avirmadhikkup Reviewed by Dinu DK on August 25, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.