மலரன்ன கண்ணாள் அருமை | Malaranna Kannaal Arumai

குறள்: #1142

பால்: காமத்துப்பால் (Kaamaththuppaal) - Love

இயல்: களவியல் (Kalaviyal) - The Pre-marital love

அதிகாரம்: அலர் அறிவுறுத்தல் (Alararivuruththal) - The Announcement of the Rumour

குறள்:
மலரன்ன கண்ணாள் அருமை அறியாது
அலரெமக்கு ஈந்ததிவ் வூர்.

Kural in Tanglish:
Malaranna Kannaal Arumai Ariyaadhu
Alaremakku Eendhadhiv Voor

விளக்கம்:
மலர் போன்ற கண்ணை உடைய இவளுடைய அருமை அறியாமல், இந்த ஊரார் எளியவளாகக் கருதி அலர் கூறி எமக்கு உதவி செய்தனர்.

Translation in English:
The village hath to us this rumour giv'n, that makes her mine;
Unweeting all the rareness of the maid with flower-like eyne.

Explanation:
Not knowing the value of her whose eyes are like flowers this town has got up a rumour about me

மலரன்ன கண்ணாள் அருமை | Malaranna Kannaal Arumai மலரன்ன கண்ணாள் அருமை | Malaranna Kannaal Arumai Reviewed by Dinu DK on August 25, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.