மனத்தின் அமையா தவரை | Manaththin Amaiyaa Thavarai

குறள்: #825

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: நட்பியல் (Natpiyal) - Friendship

அதிகாரம்: கூடா நட்பு (Kootaanatpu) - Unreal Friendship

குறள்:
மனத்தின் அமையா தவரை எனைத்தொன்றும்
சொல்லினால் தேறற்பாற்று அன்று.

Kural in Tanglish:
Manaththin Amaiyaa Thavarai Enaiththondrum
Sollinaal Therarpaatru Andru

விளக்கம்:
மனத்தால் தம்மொடு பொருந்தாமல் பழகுகின்றவரை அவர் கூறுகின்ற சொல்லைக் கொண்டு எத்தகைய ஒரு செயலிலும் நம்பித் தெளியக்கூடாது.

Translation in English:
When minds are not in unison, 'its never; just,
In any words men speak to put your trust.

Explanation:
In nothing whatever is it proper to rely on the words of those who do not love with their heart

மனத்தின் அமையா தவரை | Manaththin Amaiyaa Thavarai மனத்தின் அமையா தவரை | Manaththin Amaiyaa Thavarai Reviewed by Dinu DK on August 19, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.