முகத்தின் இனிய நகாஅ | Mukaththin Iniya Nakaaa

குறள்: #824

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: நட்பியல் (Natpiyal) - Friendship

அதிகாரம்: கூடா நட்பு (Kootaanatpu) - Unreal Friendship

குறள்:
முகத்தின் இனிய நகாஅ அகத்தின்னா
வஞ்சரை அஞ்சப் படும்.

Kural in Tanglish:
Mukaththin Iniya Nakaaa Akaththinnaa
Vanjarai Anjap Patum

விளக்கம்:
முகத்தால் இனிமையாகச் சிரித்துப் பழகி அகத்தில் தீமை கொண்டுள்ள வஞ்சகருடன் நட்பு கொள்வதற்கு அஞ்ச வேண்டும்.

Translation in English:
'Tis fitting you should dread dissemblers' guile,
Whose hearts are bitter while their faces smile.

Explanation:
One should fear the deceitful who smile sweetly with their face but never love with their heart

முகத்தின் இனிய நகாஅ | Mukaththin Iniya Nakaaa முகத்தின் இனிய நகாஅ | Mukaththin Iniya Nakaaa Reviewed by Dinu DK on August 19, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.