தனக்குவமை இல்லாதான் தாள்சேர்ந்தார்க் | Thanakkuvamai Illaathaan Thaalserndhaark

7. தனக்குவமை இல்லாதான் தாள்சேர்ந்தார்க் (Thanakkuvamai Illaathaan Thaalserndhaark)

குறள்: #07

பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue

இயல்: பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction

அதிகாரம்: கடவுள் வாழ்த்து (Kadavul Vaazhththu) - The Praise of God

குறள்:
தனக்குவமை இல்லாதான் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்
மனக்கவலை மாற்றல் அரிது.

Kural in Tanglish:
Thanakkuvamai Illaathaan Thaalserndhaark Kallal
Manakavalai Mattral Arithu.

விளக்கம்:
தனக்கு ஒப்பில்லாத கடவுளின் திருவடிகளைத் தவறாது நினைப்பவர்க்கல்லாமல், மற்றவர்க்கு மனக் கவலையைப் போக்க முடியாது.

Translation in English:
Unless His foot, 'to Whom none can compare,' men gain,
'Tis hard for mind to find relief from anxious pain.
Meaning: 
Anxiety of mind cannot be removed, except from those who are united to the feet of Him who is incomparable.
தனக்குவமை இல்லாதான் தாள்சேர்ந்தார்க் | Thanakkuvamai Illaathaan Thaalserndhaark தனக்குவமை இல்லாதான் தாள்சேர்ந்தார்க் | Thanakkuvamai Illaathaan Thaalserndhaark Reviewed by Dinu DK on June 04, 2013 Rating: 5

2 comments:

Powered by Blogger.