அறவாழி அந்தணன் தாள்சேர்ந்தார்க் | Aravaazhi Andhanan Thaalserndhaark

8. அறவாழி அந்தணன் தாள்சேர்ந்தார்க் (Aravaazhi Andhanan Thaalserndhaark)

குறள்: #08

பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue

இயல்: பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction

அதிகாரம்: கடவுள் வாழ்த்து (Kadavul Vaazhththu) - The Praise of God

குறள்:
அறவாழி அந்தணன் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்
பிறவாழி நீந்தல் அரிது.

Kural in Tanglish:
Aravaazhi Andhanan Thaalserndhaark Kallal
Piravaali Neendhal Airthu.

விளக்கம்:
அறக்கடலாக விளங்கும் கடவுளின் திருவடிகளைத் தவறாது நினைப்பவர்க்கல்லாமல், மற்றவர்க்குப் பொருளும் இன்பமும் ஆகிய கடல்களைக் கடக்க இயலாது.

Translation in English:
Unless His feet 'the Sea of Good, the Fair and Bountiful,' men gain,
'Tis hard the further bank of being's changeful sea to attain.

Meaning: 
None can swim the sea of vice, but those who are united to the feet of that gracious Being who is a sea of virtue.
அறவாழி அந்தணன் தாள்சேர்ந்தார்க் | Aravaazhi Andhanan Thaalserndhaark அறவாழி அந்தணன் தாள்சேர்ந்தார்க் | Aravaazhi Andhanan Thaalserndhaark Reviewed by Dinu DK on June 05, 2013 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.