வான்சிறப்பு | The Excellence of Rain

பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) - Virtue

இயல்: பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) - Introduction

2. வான்சிறப்பு (The Excellence of Rain)
11. வான்நின்று உலகம் வழங்கி (Vaannindru Ulagam Vazhangi)
12. துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் (Thuppaarkkuth Thuppaaya Thuppaakkith)
13. விண்இன்று பொய்ப்பின் விரிநீர் (Vinindru Poippin Virineer)
14. ஏரின் உழாஅர் உழவர் (Yerin Uzhaaar Uzhavar)
15. கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் (Keduppathooum Kettaarkkuch Chaarvaaimat)
16. விசும்பின் துளிவீழின் அல்லால்மற் (Visumbin Thuliveezhin Allaalmat)
17. நெடுங்கடலும் தன்நீர்மை குன்றும் (Nedungkadalum Thanneermai Kundrum)
18. சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது (Sirappodu Poosanai Sellaathu)
19. தானம் தவம்இரண்டும் தங்கா (Thaanam Thavamirandum Thangaa)
20. நீர்இன்று அமையாது உலகெனின் (Neerindru Amaiyaathu Ulagenin)
வான்சிறப்பு | The Excellence of Rain வான்சிறப்பு | The Excellence of Rain Reviewed by Dinu DK on June 11, 2013 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.