தானம் தவம்இரண்டும் தங்கா | Thaanam Thavamirandum Thangaa

19. Thaanam Thavamirandum Thangaa (தானம் தவம்இரண்டும் தங்கா)

குறள்: #19

பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) - Virtue

இயல்: பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) - Introduction

அதிகாரம்: வான் சிறப்பு (Vaan Sirappu) - The Excellence of Rain

குறள்:
தானம் தவம்இரண்டும் தங்கா வியன்உலகம்
வானம் வழங்கா தெனின்.

Kural in Tanglish:
Thaanam Thavamirandum Thangaa Viyannulagam
Vaanam Valanga Thenin.

விளக்கம்:
மழை பெய்யவில்லை என்றால், இப்பெரிய உலகத்திலே தானமும் தவமும் ஆகிய இரண்டும் நடைபெறா.

Translation in English:
If heaven its watery treasures ceases to dispense,
Through the wide world cease gifts, and deeds of 'penitence'.

Meaning:
If rain fall not, penance and alms-deeds will not dwell within this spacious world.
தானம் தவம்இரண்டும் தங்கா | Thaanam Thavamirandum Thangaa தானம் தவம்இரண்டும் தங்கா | Thaanam Thavamirandum Thangaa Reviewed by Dinu DK on June 11, 2013 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.