சிறைகாக்கும் காப்பெவன் செய்யும் | Siraikaakkum Kaappevan Seiyum

57. சிறைகாக்கும் காப்பெவன் செய்யும் (Siraikaakkum Kaappevan Seiyum)

குறள்: #57

பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue

இயல்: இல்லறவியல் (Illaraviyal) - Domestic Virtue

அதிகாரம்: வாழ்க்கைத் துணைநலம் (Vaazhkkaith Thunainalam) - The Goodness of the help to Domestic Life

குறள்:
சிறைகாக்கும் காப்பெவன் செய்யும் மகளிர்
நிறைகாக்கும் காப்பே தலை.

Kural in Tanglish:
Siraikaakkum Kaappevan Seyyum Makalir
Niraikaakkum Kaappe Thalai.

விளக்கம்:
மகளிரைக் காவல் வைத்துக் காத்தலால் பயனில்லை; அவர்கள் தம் ஒழுக்கத்தால் தம்மைக் காத்துக் கொள்கிற காவலே சிறந்தது.

Translation in English:
Of what avail is watch and ward?
Honour's woman's safest guard.

Meaning:
What avails the guard of a prison? The chief guard of a woman is her chastity.
சிறைகாக்கும் காப்பெவன் செய்யும் | Siraikaakkum Kaappevan Seiyum சிறைகாக்கும் காப்பெவன் செய்யும் | Siraikaakkum Kaappevan Seiyum Reviewed by Dinu DK on August 24, 2013 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.