பருகுவார் போலினும் பண்பிலார் | Parukuvaar Polinum Panpilaar

குறள்: #811

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: நட்பியல் (Natpiyal) - Friendship

அதிகாரம்: தீ நட்பு (Thee Natpu) - Evil Friendship

குறள்:
பருகுவார் போலினும் பண்பிலார் கேண்மை
பெருகலிற் குன்றல் இனிது.

Kural in Tanglish:
Parukuvaar Polinum Panpilaar Kenmai
Perukalir Kundral Inidhu

விளக்கம்:
அன்பு மிகுதியால் பருகுவார் போல் தோன்றினாலும் நற்பண்பு இல்லாதவரின் நட்பு, வளர்ந்து பெருகுவதை விடத் தேய்ந்து குறைவது நல்லது.

Translation in English:
Though evil men should all-absorbing friendship show,
Their love had better die away than grow.

Explanation:
The decrease of friendship with those who look as if they would eat you up (through excess of love) while they are really destitute of goodness is far better than its increase

பருகுவார் போலினும் பண்பிலார் | Parukuvaar Polinum Panpilaar பருகுவார் போலினும் பண்பிலார் | Parukuvaar Polinum Panpilaar Reviewed by Dinu DK on August 19, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.