கூடா நட்பு (Kootaanatpu)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: நட்பியல் (Natpiyal) - Friendship

அதிகாரம்: 83. கூடா நட்பு (Kootaanatpu) - Unreal Friendship
கூடா நட்பு (Kootaanatpu) கூடா நட்பு (Kootaanatpu) Reviewed by Dinu DK on September 04, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.