அலர் அறிவுறுத்தல் (Alararivuruththal)

பால்: காமத்துப்பால் (Kaamaththuppaal) - Love

இயல்: களவியல் (Kalaviyal) - The Pre-marital love

அதிகாரம்: 115. அலர் அறிவுறுத்தல் (Alararivuruththal) - The Announcement of the Rumour
அலர் அறிவுறுத்தல் (Alararivuruththal) அலர் அறிவுறுத்தல் (Alararivuruththal) Reviewed by Dinu DK on September 04, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.