மெய்யுணர்தல் (Meyyunardhal)

பால்: அறத்துப்பால் (Araththuppaal) - Virtue

இயல்: துறவறவியல் (Thuravaraviyal) - Ascetic Virtue

அதிகாரம்: 36. மெய்யுணர்தல் (Meyyunardhal) - Truth-Conciousness
மெய்யுணர்தல் (Meyyunardhal) மெய்யுணர்தல் (Meyyunardhal) Reviewed by Dinu DK on September 03, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.