நட்பு (Natpu)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: நட்பியல் (Natpiyal) - Friendship

அதிகாரம்: 79. நட்பு (Natpu) - Friendship
நட்பு (Natpu) நட்பு (Natpu) Reviewed by Dinu DK on September 03, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.