வலியறிதல் (Valiyaridhal)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: அரசியல் (Arasiyal) - Royalty

அதிகாரம்: 48. வலியறிதல் (Valiyaridhal) - The Knowledge of Power
வலியறிதல் (Valiyaridhal) வலியறிதல் (Valiyaridhal) Reviewed by Dinu DK on September 03, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.