காலமறிதல் (Kaalamaridhal)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: அரசியல் (Arasiyal) - Royalty

அதிகாரம்: 49. காலமறிதல் (Kaalamaridhal) - Knowing the fitting Time
காலமறிதல் (Kaalamaridhal) காலமறிதல் (Kaalamaridhal) Reviewed by Dinu DK on September 03, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.