தெரிந்து செயல்வகை (Therindhuseyalvakai)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: அரசியல் (Arasiyal) - Royalty

அதிகாரம்: 47. தெரிந்து செயல்வகை (Therindhuseyalvakai) - Acting after due Consideration
தெரிந்து செயல்வகை (Therindhuseyalvakai) தெரிந்து செயல்வகை (Therindhuseyalvakai) Reviewed by Dinu DK on September 03, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.