வாழ்க்கைத் துணைநலம் (Vaazhkkaith Thunainalam) - The Goodness of the help to Domestic Life

வாழ்க்கைத் துணைநலம் (Vaazhkkaith Thunainalam) | The Goodness of the help to Domestic Life

பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue

இயல்: இல்லறவியல் (Illaraviyal) -DomesticVirtue 

6. வாழ்க்கைத் துணைநலம் (The Goodness of the help to Domestic Life)

51. மனைக்தக்க மாண்புடையள் ஆகித்தற் (Manaikthakka Maanbudaiyal Aagiththar)
52. மனைமாட்சி இல்லாள்கண் இல்லாயின் (Manaimaatchi Illaalkan Illaayin)
53. இல்லதென் இல்லவள் மாண்பானால் (Illathen Illaval Maanbaanaal)
54. பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள (Pennin Perundhakka Yaavula)
55. தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன் (Deivam Thozhaaal Kozhual)
56. தற்காத்துத் தற்கொண்டாற் பேணித் (Tharkaaththuth Tharkondaar Penith)
57. சிறைகாக்கும் காப்பெவன் செய்யும் (Siraikaakkum Kaappevan Seiyum)
58. பெற்றாற் பெறின்பெறுவர் பெண்டிர் (Perraar Perinperuvar Pendir)
59. புகழ்புரிந்த இல்லிலோர்க்கு இல்லை (Pugazhpurindha Illilorkku Illai)
60. மங்கலம் என்ப மனைமாட்சி (Mangalam Enba Manaimaatchi)
வாழ்க்கைத் துணைநலம் (Vaazhkkaith Thunainalam) - The Goodness of the help to Domestic Life வாழ்க்கைத் துணைநலம் (Vaazhkkaith Thunainalam) - The Goodness of the help to Domestic Life Reviewed by Dinu DK on August 24, 2013 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.