செய்ந்நன்றி அறிதல் (Seinnandri Arithal) - The Knowledge of Benefits Conferred: Gratitude

செய்ந்நன்றி அறிதல் (Seinnandri Arithal) - The Knowledge of Benefits Conferred: Gratitude

பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) - Virtue 

இயல்: இல்லறவியல் (Illaraviyal) - Domestic Virtue 

11. செய்ந்நன்றி அறிதல் - The Knowledge of Benefits Conferred: Gratitude

செய்ந்நன்றி அறிதல் (Seinnandri Arithal) - The Knowledge of Benefits Conferred: Gratitude செய்ந்நன்றி அறிதல் (Seinnandri Arithal) - The Knowledge of Benefits Conferred: Gratitude Reviewed by Dinu DK on March 20, 2014 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.