பிறனில் விழையாமை (Piranil Vilaiyaamai) - Not Coveting Another's Wife

பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) - Virtue

இயல்: இல்லறவியல் (Illaraviyal) - Domestic Virtue

1.2.15. பிறனில் விழையாமை (Piranil Vilaiyaamai) - Not Coveting Another's Wife

141. பிறன்பொருளாள் பெட்டொழுகும் பேதைமை (Piranporulaal Pettozhukum Pedhaimai)
142. அறன்கடை நின்றாருள் எல்லாம் (Arankatai Nindraarul Ellaam)
143. விளிந்தாரின் வேறல்லர் மன்ற (Vilindhaarin Verallar Mandra)
144. எனைத்துணையர் ஆயினும் என்னாம் (Enaiththunaiyar Aayinum Ennaam)
145. எளிதென இல்லிறப்பான் எய்துமெஞ் (Elidhena Illirappaan Eydhumenj)
146. பகைபாவம் அச்சம் பழியென (Pakaipaavam Achcham Pazhiyena)
147. அறனியலான் இல்வாழ்வான் என்பான் (Araniyalaan Ilvaazhvaan Enpaan)
148. பிறன்மனை நோக்காத பேராண்மை (Piranmanai Nokkaadha Peraanmai)
149. நலக்குரியார் யாரெனின் நாமநீர் (Nalakkuriyaar Yaarenin Naamaneer)
150. அறன்வரையான் அல்ல செயினும் (Aranvaraiyaan Alla Seyinum)

பிறனில் விழையாமை (Piranil Vilaiyaamai) - Not Coveting Another's Wife பிறனில் விழையாமை (Piranil Vilaiyaamai) - Not Coveting Another's Wife Reviewed by Dinu DK on March 30, 2015 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.