ஈகை (Eekai)

பால்: அறத்துப்பால் (Araththuppaal) - Virtue

இயல்: இல்லறவியல் (Illaraviyal) - Domestic Virtue

அதிகாரம்: 23. ஈகை (Eekai) - Giving
ஈகை (Eekai) ஈகை (Eekai) Reviewed by Dinu DK on September 02, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.