நிலையாமை (Nilaiyaamai)

பால்: அறத்துப்பால் (Araththuppaal) - Virtue

இயல்: துறவறவியல் (Thuravaraviyal) - Ascetic Virtue

அதிகாரம்: 34. நிலையாமை (Nilaiyaamai) - Instability
நிலையாமை (Nilaiyaamai) நிலையாமை (Nilaiyaamai) Reviewed by Dinu DK on September 03, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.