பழைமை (Pazhaimai)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: நட்பியல் (Natpiyal) - Friendship

அதிகாரம்: 81. பழைமை (Pazhaimai) - Familiarity
பழைமை (Pazhaimai) பழைமை (Pazhaimai) Reviewed by Dinu DK on September 04, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.