அடக்கம் உடைமை (Atakkamutaimai) - The Possession of Self-restraint

அடக்கம் உடைமை (Atakkamutaimai) - The Possession of Self-restraint


பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) -Virtue

இயல்: இல்லறவியல் (Illaraviyal) - Domestic Virtue

1.2.13. அடக்கம் உடைமை (Atakkamutaimai) - Self-control

121. அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை (Atakkam Amararul Uykkum Atangaamai)
122. காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம் (Kaakka Porulaa Atakkaththai Aakkam)
123. செறிவறிந்து சீர்மை பயக்கும் அறிவறிந் (Serivarindhu Seermai Payakkum Arivarindhu)
124. நிலையின் திரியா தடங்கியான் தோற்றம் (Nilaiyin Thiriyaadhu Atangiyaan Thotram)
125. எல்லார்க்கும் நன்றாம் பணிதல் அவருள்ளும் (Ellaarkkum Nandraam Panidhal Avarullum)
126. ஒருமையுள் ஆமைபோல் ஐந்தடக்கல் ஆற்றின் (Orumaiyul Aamaipol Aindhatakkal Aatrin)
127. யாகாவா ராயினும் நாகாக்க காவாக்காற் (Yaakaavaa Raayinum Naakaakka Kaavaakkaal)
128. ஒன்றானுந் தீச்சொல் பொருட்பயன் உண்டாயின் (Ondraanun Theechchol Porutpayan Untaayin)
129. தீயினாற் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆறாதே (Theeyinaar Suttapun Ullaarum Aaraadhe)
130. கதங்காத்துக் கற்றடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி (Kadhangaaththuk Katratangal Aatruvaan Sevvi)

அடக்கம் உடைமை (Atakkamutaimai) - The Possession of Self-restraint அடக்கம் உடைமை (Atakkamutaimai) - The Possession of Self-restraint Reviewed by Dinu DK on October 24, 2014 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.