மக்கட்பேறு (Makkatperu) - The obtaining of Sons

மக்கட்பேறு (Makkatperu) | The obtaining of Sons

பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) - Virtue

இயல்: இல்லறவியல்(Illaraviyal) - Domestic Virtue

7. மக்கட்பேறு (The obtaining of Sons)
61. பெறுமவற்றுள் யாமறிவது இல்லை (Perumavatrul Yaamarivathu Illai)
62. எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டா (Ezhupirappum Theeyavai Theendaa)
63. தம்பொருள் என்பதம் மக்கள் (Thamporul Enbatham Makkal)
64. அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதேதம் (Amizhthinum Aatra Inithetham)
65. மக்கள்மெய் தீண்டல் உடற்கின்பம் (Makkalmei Theendal Udarkinbam)
66. குழல்இனிது யாழ்இனிது என்பதம் (Kuzhalinithu Yaazhinidhu Enbatham)
67. தந்தை மகற்காற்று நன்றி (Thanthai Magarkaatru Nandri)
68. தம்மின்தம் மக்கள் அறிவுடைமை (Thammintham Makkal Arivudaimai)
69. ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் (Eendra Pozhuthin Perithuvakkum)
70. மகன்தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி (Maganthandhaikku Aatrum Udhavi)


மக்கட்பேறு (Makkatperu) - The obtaining of Sons மக்கட்பேறு (Makkatperu) - The obtaining of Sons Reviewed by Dinu DK on September 08, 2013 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.