அறிவுடைமை (Arivutaimai)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: அரசியல் (Arasiyal) - Royalty

அதிகாரம்: 43. அறிவுடைமை (Arivutaimai) - The Possession of Knowledge
அறிவுடைமை (Arivutaimai) அறிவுடைமை (Arivutaimai) Reviewed by Dinu DK on September 03, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.